Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie procesu kontroli sterylizacji

Badanie kontroli procesu sterylizacji jest istotne dla zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa tego procesu. Celem tego badania jest zweryfikowanie, czy proces sterylizacji spełnia określone wymagania i czy jest skuteczny w dezynfekcji i dezaktywacji mikroorganizmów.

Oferowane przez nas badanie mikrobiologiczne: polega na poddaniu badaniom mikrobiologicznym próbek po sterylizacji (Sporal A lub inne) dostarczonych przez kontrahentów, aby ocenić skuteczność procesu sterylizacji.

Badania kontroli procesu sterylizacji powinny być przeprowadzane regularnie, aby zapewnić jego skuteczność i bezpieczeństwo. Wyniki tych badań powinny być dokładnie dokumentowane i analizowane, aby upewnić się, że proces jest w pełni kontrolowany i spełnia wymagania prawne.

Badanie kontroli procesu sterylizacji przeprowadzone jest w oparciu o normy ISO:

  • SO 11135:2014 - Norma ta dotyczy procesu sterylizacji za pomocą tlenku etylenu i określa wymagania dotyczące projektowania, walidacji i kontrolowania procesu sterylizacji.
  • ISO 17665-1:2006 - Norma ta dotyczy procesu sterylizacji parą wodną i określa wymagania dotyczące urządzeń, materiałów i procedur stosowanych w tym procesie.
  • ISO 17665-2:2017 - Norma ta dotyczy procesu sterylizacji parą wodną do użytku medycznego i określa wymagania dotyczące parametrów procesu, w tym czasu, temperatury, wilgotności i ciśnienia.
  • ISO 14937:2009 - Norma ta dotyczy procesu sterylizacji za pomocą promieniowania gamma i określa wymagania dotyczące projektowania, walidacji i kontroli tego procesu.
  • ISO 11137-1:2013 - Norma ta dotyczy procesu sterylizacji za pomocą promieniowania gamma i określa wymagania dotyczące dawkowania, monitorowania i kontroli procesu.

Próbki do badań wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zlecenia badania należy dostarczyć do:

Katedra Mikrobiologii
ul. Czysta 18,
31-121 KRAKÓW

PARTER, pokój 003 (lewy korytarz, pierwsze drzwi po lewej)

Wyniki badania można odebrać osobiście w Katedrze Mikrobiologii UJCM, pomieszczenie 003 na parterze, w godzinach 7:00-14:00, od poniedziałku do piątku.

Wyniki mogą być także wysłane pocztą elektroniczną (skan).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron