Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków

Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków jest istotnym elementem określającym jakość danego wyrobu i kluczowym wskaźnikiem bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Konieczność badania czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych bądź surowców przeznaczonych do ich produkcji określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej.

Głównym założeniem badań mikrobiologicznych kosmetyków jest wykrycie obecności określonych drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka zarówno w końcowym produkcie kosmetycznym jak i poszczególnych surowcach przeznaczonych do ich wytwarzania.

Oferujemy badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków oraz surowców kosmetycznych wg poniższych norm:

  • EN ISO 16212 – liczba pleśni i drożdży,
  • EN ISO 21149 – zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych,
  • EN ISO 22718 – obecność Staphylococcus aureus,
  • EN ISO 22717 – obecność Pseudomonas aeruginosa,
  • EN ISO 18416 – obecność Candida albicans,
  • EN ISO 21150 – obecność Escherichia coli,
  • EN ISO 17516 – limity mikrobiologiczne

Wszystkie badania w naszym zakładzie prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę naukowo-badawczą zgodnie z normami Europejskiego Komitetu Normalizacji.

Dostarczenie próbek do badań

Próbki do badań wraz z wypełnionym formularzem zlecenia badania należy dostarczyć osobiście do Katedry Mikrobiologii UJCM (ul. Czysta 18, Kraków), pomieszczenie 003 na parterze, w godzinach 7:00-14:00, od poniedziałku do piątku.

Formularz zlecenia badania można pobrać poniżej oraz jest on dostępny w Katedrze Mikrobiologii UJCM, na parterze w korytarzu przy pokoju 003.

Próbki można również dostarczyć pocztą na adres:

  • Katedra Mikrobiologii UJCM
  • Czysta 18, 31-121 Kraków
  • z dopiskiem BADANIE KOSMETYKÓW.

Odbiór wyników

Wyniki badania można odebrać osobiście w Katedrze Mikrobiologii UJCM, pomieszczenie 003 na parterze, w godzinach 7:00-14:00, od poniedziałku do piątku.

Wyniki mogą być także wysłane pocztą elektroniczną (skan).

Pliki do pobrania
pdf
Zlecenie wykonania badań mikrobiologicznych kosmetyków (212 KB)